خانه / ••✦ آموزش سکس به کودکان (فاجعه در همین نزدیکی!) ••✦

••✦ آموزش سکس به کودکان (فاجعه در همین نزدیکی!) ••✦

user warning: Duplicate entry '1802618' for key 'PRIMARY' query: INSERT into captcha_sessions (uid, sid, ip_address, timestamp, form_id, solution, status, attempts) VALUES (0, '7tdmf8qalbdhel5l2581kncq10', '100.24.125.162', 1603654396, 'user_login_block', '55c3c8c0cfff50e1f9a90186cf345d92', 0, 0) in E:\www\Drupal\sites\javaneh.ikvu.ac.ir\modules\captcha-6.x-2.4\captcha\captcha.inc on line 99.

By tavakoli2722 - Posted on 20 اردیبهشت 1396

 

لک‌لکی در کار نیست!

 

••✦ آموزش سکس به کودکان (فاجعه در همین نزدیکی!) ••✦

 

یک صفحه از کتابی که برای کودکان در نمایشگاه کتاب امسال منتشر شد که براساس سند آموزش ۲۰۳۰یونسکو نوشته شده است. همان سندی که جهان‌گیری بی‌سروصدا امضا کرد.

 

این کتاب به کودک آموزش سکس می‌دهد.